Eesti Ajaloomuuseumi kogudesse kuuluvate esemete, dokumentide ja fotode kohta saab täpsemat teavet Muuseumide Infosüsteemist MUIS ja muuseumi koguhoidjatelt.

Juhul, kui Teile vajalikku pilti Digiteegis veel ei leidu, võtke ühendust vastava kogu koguhoidjaga või täitke pildifaili valmistamise tellimiseks vorm. NB! Ooteaeg pildifailide valmistamiseks on kuni 2 nädalat. Teavitame Teid failide valmimisest ja edastame asukohaviited Digiteegis. Failide kättesaamiseks logige Digiteeki sisse, leidke tellitud failid (või kasutage selleks saadetud asukohaviidet), lisage albumisse ning laadige alla "Minu albumi" kaudu.

Kogud